vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Technologické nároky systému HELIOS Orange pro minimální konfiguraci

Tento oddíl obsahuje požadavky na hardware a software počítačů, na kterých bude systém Helios Orange provozován. Uvedené konfigurace jsou základním doporučením pro nainstalování a provoz MS SQL Server a Helios Orange. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k  operačnímu systému, databázovému serveru MS SQL a aplikaci Helios Orange. Není brán zřetel na další aplikace a služby provozované na stanici nebo serveru (kromě MS Office), které zvyšují HW nároky. Rovněž není brán zřetel na velikost databáze(í) Helios Orange – tu je třeba posuzovat samostatně a HW možnosti případně upravit.

Přehled verzí MS SQL a Windows  

 

Bitová verze systému Windows

Vzhledem k změnám společnosti Microsoft pro produkt MS SQL 2016 (a pravděpodobně i pro další budoucí verze) 
je ukončen vývoj 32bit verzí SQL Server.

Je nutné přejít na 64bit architekturu Windows všude tam, kde bude MS SQL 2016 instalován. Tato změna se týká všech edicí
MS SQL 2016, včetně edice Express.

Současné serverové produkty Windows již existují pouze v 64bitové podobě, změna se tedy týká desktopových operačních systémů a řešení typu HELIOS Orange MONOINSTALACE.
 

Monoinstalace

Informační a ekonomický systém Helios Orange je nainstalován a provozován pouze na jednom počítači. databáze i aplikace jsou spouštěny na stejném PC, formou lokálního přístupu.            
Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 1GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou ASG solutions SE


Server

Informační a ekonomický systém Helios Orange je nainstalován na vyhrazeném SERVERU. SERVER spravuje databázi a sdílí pro KLIENTY aplikaci v síti. Za daných podmínek může být SERVER zároveň KLIENTEM, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).
Poznámka: Volba počtu a výkonu procesorů závisí především na počtu uživatelů. Volba velikosti RAM závisí na počtu a velikosti databází. Při počtu uživatelů > 10 a/nebo předpokládané velikosti databáze > 5GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou ASG solutions SE

Klient

Počítač KLIENTA systému Helios Orange v počítačové síti, kde je instalován SERVER. KLIENT spouští aplikaci ze sdílené složky a připojuje se k databázi na SERVERU, formou síťového přístupu (LAN, WAN). Za daných podmínek může KLIENT pracovat přímo na SERVERU, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).
Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 4GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou ASG solutions SE


Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.
 

Terminálový provoz - doporučená propustnost linky

 • 128kbps/ 1 uživatel
 • Komunikační linka s odezvou na ping < 150ms, bez vypadávání paketů během provozu
 • Doporučujeme používat pevnou linku nebo bezdrátovou linky v licencovaném frekvenčním pásmu
 • Používání nesymetrické linky nebo linky s agregací provozu (např. ADSL) - doporučujeme otestovat rychlost a kvalitu linky


Virtualizace HW prostředků

Technologicky je možné Helios Orange i MS SQL Server provozovat také v různých virtualizačních prostředích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou uspokojivé na systémech:
 • VMvare
 • Microsoft Hyper-V 

Ostatní HW doporučení

Při návrhu konfigurace je doporučeno řídit se následujícímí pravidly:
 

Výběr HW

 • Doporučujeme používat značkový HW (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady
 

Velikost paměti RAM

 • Pro provoz MS SQL Server je doporučená velikost RAM 1:1 vůči velikosti provozované databáze (resp. součtu aktivních databází).
 • Dále je doporučen poměr RAM 2:1 vůči největší tabulce zpracovávané na MS SQL Server
 • Dostatek RAM pro MS SQL Server má zásadní vliv na odezvu systému Helios Orange

Konfigurace disků

 • Pro ukládání databází je vhodné použít diskové pole typu RAID 10 nebo RAID 1
 • Typ pole RAID 5 není pro SQL databáze doporučován
 • Rychlost disku/diskového pole a kvalita diskového řadiče mají zásadní vliv na odezvu systému Helios Orange

Ostatní Software

Instalace a provoz MSSQL Server 2012 vyžaduje následující komponenty Microsoft
 • Internet Explorer 7.0 (nebo vyšší)
 • .NET Framework 3.5.1
 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows Installer 4.5 (nebo vyšší)
 • Windows PowerShell 2.0

Microsoft Office

Systémy Helios komunikují s nástroji MS Office (Word, Excel, Outlook). Pro tyto účely jsou uvedeny doporučené verze:
 • MS Office 2010 (x86)
 • MS Office 2013 (x86)
Poznámka: Helios Orange spolupracuje pouze s 32-bitovou (x86) verzí MS Office, na to je třeba při nákupu nástrojů Office brát zřetel. Podpora 64-bitové verze MS Office je zatím pouze částečná a doporučujeme jí konzultovat s firmou ASG solutions SE.
Ve všech případech provozování systému Helios Orange je doporučena (v některých případech dokonce vyžadována) pravidelná aktualizace produktů MS SQL Server a Windows. 
 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: