vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Orientační ceník služeb

platný od 1.1.2023

od zadání k rychlé a spolehlivé dodávce, předání a zaškolení. Všechny dále uvedené hodinové ceny služeb jsou účtovány za každých započatých 30 min. práce, minimálně však 1 hod. práce, není-li u příslušné služby uvedeno jinak. Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH. U některých služeb je uveden i výčet doplňujících podmínek, který je blíže určuje.

Systémová podpora HELIOS iNuvio a HELIOS Easy

 • telefonická konzultační služba (hotline)
 • poskytnutí stažení update či upgrade
 • tato položka je povinná

Paušály a cestovné

 • příprava  na konzultaci                                  900,- Kč
 • cestovné                                                              13,- Kč / km
 • strávený na cestě                                           500,-Kč / hod

Konzultační služby

Konzultace přes vzdálené připojení                 2050,- Kč / hod
mininálně účtována půlhodina, poté každá další započatá půlhodina

 • využití vzdáleného přístupu + telefon

Odborná konzultace                                               2050,- Kč / hod
v případě práce budou účtovány minimálně tři (3) hodiny, poté každá další započatá půlhodina
 • práce potřebné k přizpůsobení a parametrizaci systému
 • metodická a legislativní konzultace
 • analýza a studie proveditelnosti
 • konzultace specialisty
 • konzultace v cizím jazyce
 • tvorba tiskových formulářů, přehledů a sestav
 • tvorba výstupů mimo APV HELIOS (např. MS Office)
 • programátorské práce
 • konzultace k zakázkovým úpravám
 • práce s daty (převody a oprava dat)
 • reinstalace APV HELIOS
 • školení ovládání systému APV HELIOS (bez zakázkových úprav)
 
Hromadá školení 
 • zákaznická školení - rozsah, osnova a cena dle požadavku odběratele
 • standardní školení - rozsah, osnoa a ceny viz https://www.helios.eu/skoleni/

Instalace APV HELIOS iNuvio a HELIOS Easy                  6000,- Kč

Instalace MS SQL                                                                      9000,- Kč
 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: