vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

POZOR! Helios po 30.9.2016 nepojede v nepodporovaném prostředí Microsoft

20.9.2016

Jak jednoduše poznáte, že provozujete HELIOS na nepodporovaném prostředí?

V současné době, pokud spouštíte HELIOS na nepodporovaném prostředí, jste informováni o těchto skutečnostech hláškou:

a)    Vážení uživatelé, na verzích uvolněných po 30. 9. 2016 bude ukončena podpora provozu HELIOS Orange na ... ​(výše zmíněné produkty)
Na těchto verzích nepůjde HELIOS Orange na uvedených produktech spustit bez instalace tzv. Aktualizačního klíče, který získáte na vyžádání u svého obchodního garanta.
Upgradujte včas operační systém svých pracovních stanic.

V případě upgrade na novou verzi, budete po tomto datu informováni takto:

b)    Vážení uživatelé, pokoušíte se spustit program na nepodporovaném prostředí ... ​(výše zmíněné produkty)

Upgradujte operační systém svých pracovních stanic či serveru, nebo kontaktujte svého obchodního garanta a vyžádejte si tzv. Aktualizační klíč.

Bez aktualizačního klíče vám HELIOS na nepodporovaném prostředí NEPOJEDE.

MUSÍTE získat aktualizační klíč = stáhnout ze Store do stávající instalace aktualizační plugin dříve, než budete instalovat verzi obsahující omezení !!!  
Aktualizační klíč si vyžádejte u svého dodavatele systému.


Co se stane, pokud budete HELIOS provozovat v nepodporovaném prostředí a současně na verzi vydané po rozhodném datu?

1)    Funkčnost HELIOS

HELIOS bude i nadále funkční, avšak mohou se v něm začít vyskytovat vady způsobené v důsledku provozování v nepodporovaném prostředí.

(Do budoucna ale nelze vyloučit možnost nefunkčnosti HELIOS)

2)    Řešení vad HELIOS

Jelikož zjišťování, zda případná vada je či není způsobená  interakcí s již nepodporovaným softwarovým prostředím, je obtížné, příp. nepřiměřeně nákladné, nebude naše společnost řešit žádné vady vyskytující se při provozu HELIOS v takovém prostředí.

3)    Nutnost zažádat o bezplatné vydání aktualizačního klíče

Abychom zajistili informovanost všech uživatelů HELIOS, půjde HELIOS spustit na verzi vydané po rozhodném datu pouze po zadání „aktualizačního klíče“. O vydání aktualizačního klíče musí každý zákazník požádat a společně s žádostí potvrdit přijetí informace o rizicích spojených s provozováním HELIOS v nepodporovaném prostředí. 

(Aktualizační klíč není ke spuštění HELIOS potřeba v případě jeho provozování v podporovaném prostředí nebo ve verzi vydané před rozhodným datem.)

Jak zažádat o vydání aktualizačního klíče?

1)    Vyplňte žádost, kterou vám na požádání pošleme a podepsanou ji zašlete zpět.

2)    Podpisem dokumentu potvrzujete přijetí informace o rizicích spojených s provozováním HELIOS v nepodporovaném SW prostředí.

3)    Obratem po obdržení řádně vyplněného a podepsaného dokumentu vám zpřístupníme potřebný aktualizační klíč. Aktualizační klíče budou distribuovány prostřednictvím HELIOS Store.

Aktualizační klíč je samozřejmě poskytován zdarma, tento postup je aplikován výhradně za účelem dosažení informovanosti všech zákazníků.

Naše společnost je samozřejmě připravena poskytnout vám ve výše uvedené věci maximální možnou součinnost. Rovněž vám prostřednictvím našich kvalifikovaných pracovníků rádi zajistíme migraci na aktuální software společnosti Microsoft za výhodných podmínek.

Tímto bychom Vás chtěli upozornit, že pokud budete HELIOS provozovat v nepodporovaném prostředí a současně si stáhnete novou verzi HELIOS vydanou po příslušném rozhodném datu, přestává být naše společnost odpovědná za případné vady takovéhoto HELIOS. Naše společnost vám proto důrazně doporučuje nejpozději k rozhodnému datu přejít na aktuální software podporovaný společností Microsoft.

Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: