vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

Pozvánka na prestižní veletrh - INVEX 2006

5.10.2006

Kromě novinek v systémech Helios se návštěvníci stánku LCS mohou těšit na jejich slavnostní "křest" za účasti kmotra, jímž bude populární herec, člen divadla Sklep, Tomáš Hanák. Křest se odehraje na stánku LCS v úterý 10.10.2006 v 10.00 hodin.

Zároveň budete mít  možnost se každý den od pondělí do čtvrtka na stánku LCS zúčastnit losování o zajímavé ceny. Akce bude probíhat vždy od 15:00 hodin. Podmínkou účasti je pouze odevzdání Vaší vizitky hostesce LCS.

NOVINKY na Invexu:

Workflow
V každém přehledu prvotních dokladů má uživatel možnost zvolit kritéria, pomocí kterých určí doklady vstupující do worklistu. Při každém spuštění programu se na další záložce vytvoří strukturovaný přehled prvotních dokladů přesně podle zvolených kritérií. Uživatel pak vidí doklady, které má zpracovat právě ON, dle role, jakou má v procesu zpracování dokladů a provede akci, která mu v procesu workflow byla přidělena. Správně nastavený oběh dokladů snižuje čas nutný ke zpracování prvotních dokladů, umožňuje zpracování pouze elektronickou cestou (není potřeba tisknout košilky k fakturám apod.) a nastavuje jasné principy kontroly zpracování dokladů.

EDI konektor
Jednou z nutných podmínek nasazení systému u společností, které jsou součástí velkých obchodních řetězců a dodavatelů automotive je podpora EDI komunikace. Standardy jsou jasně definované a je jich konečný počet, takže by se mohlo zdát, že není problém v implementaci této podpory do informačních systémů. Realita je však trochu jiná a většina společností, které vyžadují po svém dodavatelském řetězci komunikaci EDI, tento standard používá rozdílným způsobem. Tento fakt znamenal pro každý nový způsob využívání EDI standardu změny přímo v programu. V nové verzi systému Helios Orange toto řeší tzv. EDI konektor, který umožňuje jednoduché přidání nové definice bez nutnosti změny programu.

Základ document managementu
Helios Orange nabízí svým uživatelům, kteří nevyžadují robustní a úměrně nákladné řešení Document managementu, jednodušší, integrovanou variantu pro elektronickou práci s dokumenty. K jednotlivým dokladům nebo kontaktním jednáním je možno připojit související dokument. V případě změny těchto dokumentů systém ukládá každou dílčí verzi. Pro jednodušší práci s obsahem těchto dokumentů může uživatel využít full-textové hledání a rychle vyhledat potřebné informace či údaje. Žhavou novinkou je možnost nastavení jiného úložiště těchto dokumentů přímo v systému. Tato volba umožňuje ukládat dokumenty např. na jiný server, který má větší kapacitu diskového pole, který může být jinak zálohován a který může ukládat dokumenty v komprimované podobě, čímž šetří mnoho místa.

Predikce cash flow
Pro finanční manažery je určen Nový modul Řízení peněžních toků, který umožňuje snadné řízení finančních prostředků. Pomocí tohoto modulu si manažer zobrazí předpokládaný stav finančních prostředků na období v krátké budoucnosti a může tak lépe plánovat práci s těmito prostředky. Informace k sestavení přehledu jsou získávány z faktur či přímo ze salda v účetnictví. Systém umožňuje promítnutí platební morálky jednotlivých odběratelů do této predikce, zahrnutí odhadu mezd a případné ruční doplnění individuálních peněžních toků.

Dodatečné související náklady
Každý už jistě zažil situaci, kdy se při pořízení zboží objevily další související náklady, které je nutné zpětně promítnout do ceny pořízení tohoto zboží. Související náklady, které jsou známé v době pořízení, jsou běžné a jejich promítnutí do finančního stavu skladu zvládá většina informačních systémů. Jiná situace bývá u zpracování dodatečných nákladů, které byly zjištěny v současnosti a souvisejí se zbožím pořízeným v minulosti. Systém Helios Orange nabízí sofistikované řešení bez zásahu do původního dokladu a tím způsobeného rizika účetního nesouladu. Dodatečné náklady lze také zaúčtovat pomocí účetních kontací.

Záložka Nedávné
Další drobností, která však může být velmi užitečná, je rozšíření základních záložek systému, pomocí kterých se uživatel dostává do jednotlivých agend a oblastí systému, je záložka „Nedávné“. Většina uživatelů pracuje s podobnými oblastmi systému a tak má dvě cesty ke zpříjemnění a zrychlení práce. Buď si nastaví sadu oblíbených oblastí na záložce „Oblíbené“ nebo může nově používat záložku „Nedávné“, na které se mu objevují naposledy vybrané oblasti v pořadí posledního použití.

Zádržné
Dalším vylepšením, které se týká hlavně faktur, je podpora tzv. „Zádržného“. U některých stavebních smluv je definované tzv. „Zádržné“, které bývá většinou 10% celkové částky, které odběratel zaplatí až v okamžiku splnění podmínek stanovených ve smlouvě (např. kolaudace, splnění podmínek garance apod.) V systému je možné „Zádržné“ zadávat, a to i více položek zádržného, a samozřejmě také účtovat.

Rozšíření funkcionality oblasti Celní software – Elektronický vývoz
Oblast Celní software je svým rozsahem nadstandardní, proto ji využívá i mnoho firem, které mají jiný informační systém, jenž však tuto oblast pokrytu nemá. Další rozšíření této analyticky propracované oblasti je modul ECS Vývoz, který slouží k podpoře elektronického vývozu.

Novinky v modulu Finanční analýza
Modul Finanční analýza umožňuje manažerům získávat důležité informace pro strategické rozhodování a řízení firmy. Pro zpříjemnění práce s tímto modulem byla zjednodušena definice ukazatelů finanční analýzy s možností odkazů do již existujících výkazů. Další novinkou je přidání více než stovky nadefinovaných ukazatelů, aby uživatelé nemuseli tyto ukazatele sami definovat, ale pouze upravili tyto definované. Poslední novinkou je možnost rozpouštění režijních nákladů na jednotlivá střediska, zakázky či nákladové okruhy.

 

Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: