vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

CERTIFIKACE ISO 9001:2008 a 10006:2003

10.12.2013
v letošním roce obhájila naše společnost certifikaci mezinárodní normy ISO 9001:2008zahrnující oblast systému managementu (řízení) jakosti (SMJ nebo QMS z anglického Quality Management Systems) a certifikaci ISO 1006:2003 (Management jakosti projektů), která se zaměřuje především na procesy při řízení projektů.
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: