vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

Dotační projekty "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

29.3.2019

Dotační projekty, v rámci odborného vzdělávání zaměstnanců, se zabývají problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.
Obraťte se na zkušené specialisty v oboru dotačních projektů, kteří vám rádi poradí, jaké dotační projekty můžete využít ve sprospěch odborného vzdělávání stávajících zaměstnanců,  ale také k proškolení zamětnanců v rámci implementace nového informačního systému .

Kontakt na dotačního poradce:

  Eva Nezmeškalová
  +420 603 882 909

  STRATUS LYNX s.r.o.
  Strategické poradenství
  Dotační management
  Vzdělávací agentura
  www.stratuslynx.cz

 

Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: