vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.

2.1.2006

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.  je projekční, inženýrská a konzultační firma, se specializací a zkušenostmi při výstavbě a rekonstrukcích dálniční a silniční sítě, v projektování dopravní sítě měst a v řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství. Všechny projekty jsou řešeny komplexně, tj. včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek podzemních i nadzemních inženýrských sítí, dopravních zařízení a staveb pro ochranu životního prostředí. Specialisté zajišťují rovněž projekty plynofikací obcí, jejich zásobení pitnou vodou, kanalizační sítě, skládky a sanace území, projekty sdělovacích vedení a silnoproudu.
Firma rovněž zajišťuje výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbách, včetně zajištění výstavby na klíč.
Majoritními zákazníky firmy jsou organizace řízené ministerstvem dopravy a municipální orgány.

Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: