vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

CERTIFIKACE ISO 9001:2008 a 10006:2003

8.10.2012

O certifikaci ISO 9001 QMS (Quality Management System)

Jednou z nejvýznamnějších norem je mezinárodní norma ISO 9001, která byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem. Soubor norem řady ISO 9000 se zabývá systémem managementu (řízení) jakosti (SMJ nebo QMS z anglického Quality Management Systems).

Cílová skupina ISO 9001

ISO 9001, norma managementu jakosti je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti.

Přínosy implementace ISO 9001 

  • Poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti….
  • Možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě….
  • Efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků, majitelů....
  • Vybudovaným  systémem lze pružně reagovat na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. v oblasti nových technologií, organizačních změn apod.)


O certifikaci ISO 10006

Norma ISO 10006, neboli Management jakosti projektů, poskytuje návody implementaci systému jakosti a zaměřuje se především na procesy při řízení projektu, zvyšování jejich kvality a nabádá ke komplexnímu pohledu na řízení projektu.Standard ISO 10006 v sobě zahrnuje pravidla týkající se vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům, prostředkům pro realizaci, zásady pro procesy realizace a monitorování, analyzování a zlepšování projektového řízení. Normu lze uplatit jak u projektů krátkodobých, dlouhodobých, malých i rozsáhlých a společnost by tak měla být schopna dodat zákazníkovy plně vyhovující řešení za pomocí zmíněných transparentních procesů. Norma ISO 10006 může zároveň sloužit jako platforma pro správu projektů - Project Portfolio Management.
 

Proč implementovat systém řízení kvality projektů

ISO 10006 může pomoci projektům různé složitosti, rozsahu. Nad tento procesní rámec lze implementovat "best practice" projektového managementu, např. PRINCE2, PMI a další. Stejně tak ji lze aplikovat v různých prostředích, a to bez ohledu na výsledný typ prouktu, nebo služby. ISO 10006:2003 není metodikou pro "řízení projektu", ale návodem pro jakost procesů v managementu projektů. Standard ISO 10006 lze velice snadno přizpůsobit dle aktuálních potřeb organizace.
 

Přínosy ze zavedení ISO 10006 managementu jakosti projektů

Nasazení standardizované projektové metodiky vám přináší jasnou konkurenční výhodu v podobě transparentnosti celého procesu projektu, případné změny a problémy lze řešit koordinovaně s dostatečnou časovou rezervou, čímž je zajištěno efektivní využití finančních prostředků a lidských zdrojů určených pro daný projekt.

 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: