vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Řízení společnosti

Existuje ve vaší společnosti velké množství potenciálně zajímavých či důležitých dat?
Aplikujte speciální nástroje pro rychlé zpracování a efektivní využívání velkého množství informací


Business Intelligence
Potřebujete mít k dispozici komplexní údaje o své společnosti? Nabízíme vám systém, který analyzuje úplnost dat, podporuje tvorbu a
kontrolu plánů a sleduje skutečný stav řízení. Naše řešení podpoří rozhodovací procesy ve vaší firmě a tím i její větší konkurenceschopnost.

Controlling
Aplikace reflektuje a zpracovává již uskutečněná řešení a poskytuje adekvátní reakci na aktuální odchylky mezi plánem a skutečností.
S přehledem definuje klíčové oblasti provozu.

Manažerské vyhodnocování
Systém vám nabídne komplexní pohled na data v ERP systému podle vašich potřeb a zvyklostí.

Workflow
Zmapujte úkony ve vaší firmě prostřednictvím informačního systému a zajistěte tak jejich dodržování. Správně nastavené
Workflow povede ke zjednodušení a urychlení jednotlivých činností ve vaší společnosti.
 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: