vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Oborová řešení

HELIOS Orange disponuje množstvím oborových řešení, která přesně odrážejí jejich specifika a požadavky.
 

Automobilový průmysl

Společnosti, jejichž předmětem podnikání je vše, co souvisí s výrobou a prodejem aut a vším, co k nim nezbytně patří, lze
shrnout pod jediné oborové zařazení: Automobilový průmysl.
 

Doprava a přepravní služby

Doprava je určena pro firmy, které ke své činnosti využívají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako hlavní
obor firmy nebo pro režijní účely.Přepravní služby Řešení je určeno pro firmy, zajištující přepravu celokamionových (v terminologii
HELIOS „Spedice“) i kusových (v terminologii HELIOS „Sběrná služba“) zásilek do zahraničí a po tuzemsku.
 

Elektrotechnická výroba

Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast
elektrotechnické výroby.
 

Energo

Oblast energetiky bývá často v jednotlivých firmách doplněna o další, související činnosti. Modulární a plně otevřený informační
systém podporuje veškeré odlišnosti jednotlivých energetických společností a současně i veškerou jejich hlavní činnost.
 

Maloobchod

Oblast podnikání s názvem Maloobchod je velmi specifická a současně velmi pestrá. Je rozšířena i mezi menšími firmami a živnostníky.
Jednotným požadavkem na softwarové vybavení všech firem z této branže je pokladní prodej, který je provázaný na další nevyhnutné
moduly z důvodu centrálního přístupu k důležitým informacím.
 

Velkoobchod

Velkoobchodní oblast podnikání je logicky úzce spojena s branží maloobchodní. Většina firem v této branži se maloobchodem zabývá
současně s velkoobchodní činností a má proto i vlastní prodejny. Je tedy velmi důležité, aby informační systém pro ně určený splňoval
podmínky obou branží.
 

Potravinářství

Výrobní proces v potravinářství je charakteristický přísným dodržováním receptur, jak po stránce vstupu suroviny do procesu, tak
po stránce dodržení výrobní technologie. Skladové hospodářství pracuje se surovinami, které vyžadují speciální podmínky
skladování, a je u nich přísně kontrolovaná doba spotřeby.
 

Stavebnictví

Stavebnictví je oblast činnosti snad s největším množstvím specifických požadavků na informační systém. V systému HELIOS jsou
tato specifika řešena pomocí specializovaného modulu RSV - Řízení stavební výroby.
 

Strojírenská výroba

hlavní úlohou ERP je integrace, přičemž systém často automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi
výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu výroby, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, resp. účetnictví,
včetně mezd, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami, atd.
 

Účetnictví

Řešení v systémech HELIOS je určené pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy, které poskytují
daňové poradenství nebo které poskytují auditorské služby. Jejich účetní v mnoha případech požadují možnost přenosu dat od zákazníků.
Ocení, pokud je ovládání účetního programu jednoduché a rychlé. Vyžadují elektronické podání formulářů a také jejich automatické
předvyplnění. Se systémy HELIOS je toto vše samozřejmostí, stejně jako garance zapracovaných legislativních změn.
 

Zemědělství

Zemědělci potřebují nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek, ve kterých usilují
o dosažení maximální produkce.
 

Vinařství a vinohradnictví

Systém HELIOS Orange kombinací vlastností a znalostí z oblasti zemědělské prvovýroby a potravinářské výroby, splňuje veškeré požadavky
na řízení procesů i v této atraktivní branži.
 
 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: