vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Obchod a marketing

Identifikujte své potenciální zákazníky, využijte možnost efektivního řízení obchodních zástupců, použijte řešení
pro snadné vyhodnocování obchodních aktivit…


CRM - řízení marketingu
 • identifikuje potenciál trhu
 • řeší tvorbu marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly)
 • umožňuje plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní
 • nabízí sledování marketingových aktivit u zákazníků
 • podporuje sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci)
   
Obchodní proces
 • řeší sledování obchodních příležitostí
 • umožňuje evidenci aktivit
 • nabízí plánování obchodních zakázek
 • řeší vyhodnocování obchodních příležitostí
 • monitoruje aktivity obchodníků
 • sleduje rozpracovanost v měsících
 • vyhodnocuje úspěšnost příležitostí
   
Servis a služby
 • řeší realizaci obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba)
 • umožňuje evidenci požadavků (dispečink) a členění servisních zásahů
 • eviduje reklamace, servisní zásahy a pravidelné návštěvy
 • pomáhá přidělovat úkoly pro servisní techniky
 • podporuje plánování pravidelných revizí, kontrol
 • umožňuje sledování nákladů na servisní zásahy
 • vyhodnocuje prodeje náhradních dílů a služeb
   
Související oblasti a návazná řešení
 • Automatizace procesů (Workflow)
 • Řízení toku dokumentů a jejich evidence
 • Prezentace a zadávání informací na webu (B2B řešení,  eShop, mobilní portál)
 • Mobilní řešení pro obchodníky, skladníky, servisní techniky
 • Vyhodnocování (HELIOS Inteligence, Manažerské rozhraní)
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: