vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Lidské zdroje

Lidské zdroje

 

Potřebujete zdokonalit výběr zaměstnanců? Využili byste systém, který vám umožní detailně sledovat a řídit práci s lidskými zdroji?
HELIOS Orange vám umožní komplexní práci s lidskými zdroji počínaje náborem, přes působení zaměstnanců ve firmě, až po případné ukončení pracovního poměru?
 

Personalistika

 • Personální organizační struktura - můžete vytvářet přehledná schémata pracovních pozic, včetně teprve plánovaných či stínových struktur.
 • Dovednosti - k údajům o zaměstnancích či uchazečích snadno přiřadíte informace o jejich dovednostech a znalostech.
 • Uchazeči o zaměstnání - máte k dispozici evidenci veškerých informací. Údaje o úspěšných uchazečích můžete převést do modulu Mzdy, který umožňuje plánovat potřebná školení či lékařské prohlídky.
 • Výběrové řízení - na základě vstupních dat vyhledáte a evidujete vhodné uchazeče na danou pozici.
 • Lékařské prohlídky a školení zaměstnanců - umožní vám evidovat a plánovat lékařské prohlídky a školení zaměstnanců a porovnávat zamýšlené a skutečné náklady na školení.
 • Personální složky - díky této aplikaci můžete zadávat, udržovat a vyhodnocovat potřebné údaje zaměstnanců.
 

Mzdy

 • Řeší zpracování měsíčních, hodinových a úkolových mezd.
 • Umožňují evidenci, čerpání a automatické krácení dovolené.
 • Evidují čerpání bonusových dnů (tzv. sick days).
 • Umožňují zadání paušálních mzdových složek i se zadáním platnosti do budoucnosti.
 • Provádí automatický výpočet maximální možné srážky pro různé druhy exekucí.
 • Řeší Deponované srážky.
 • Nabízí tvorbu sociálního fondu a možnost zadávání naturálních odměn.
 • Automaticky generují Registrační listy fyzických osob pro Sociální pojišťovnu a automaticky generuje Oznámení zaměstnavatele o pojištěncích při změně platitele na veřejné zdravotní pojištění.
 • Podporují výpočet nároku na důchod.
 • Umožňují přiřadit zaměstnancovi platovou třídu nebo stupeň – kontrola na dobu praxe.
 • Řeší automatické aktualizace platových tříd, automatické výpočty ročního zúčtování daně a automatické načítání údajů do ELDP a jejich následný tisk.
 • Umožňují tisk zákonných tiskových sestav (Mzdový list, Potvrzení o příjmu, Zápočtový list a jiné).
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je jen za účelem zajištění jeho plné funkčnosti (např. možnost automatického přihlášení). Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: